S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Tovar v akcii:

běžná cena 1 255,50 €
naša cena 1 100,00 €
skladom
běžná cena 16,50 €
naša cena 12,50 €
skladom
běžná cena 18,00 €
naša cena 13,50 €
skladom

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku elektronicky, platné v internetovom obchode www.lubcor.sk

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.         Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

LubCor s.r.o.
Ľubovec 64
082 42 Prešov

IČO: 53290011

DIČ: 2121327362

IČ DPH: SK2121327362

zapísaná: Okresný súd Prešov, odd: Sro, vložka: 40977/P. (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.lubcor.sk (ďalej len "e-shop").

1.2.         Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpna zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v e-shope za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorú predávajúci potvrdením objednávky akceptuje.

1.3.         Predávajúci je oprávnený zmeniť obchodné podmienky, ktoré nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými v čase vzniku týchto zmluvných vzťahov.

1.4.         Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

1.5.         Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

1.6.         Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

1.7.         Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. 

1.8.         Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru. Pri registrácii je zákazník povinný pravdivo a úplne vyplniť všetky svoje osobné údaje uvedené v registračnom formulári. Tieto údaje sa predávajúci zaväzuje použiť len pre účel vybavenia objednávky a komunikácie so zákazníkom. V prípade neposkytnutia úplných a pravdivých údajov si predávajúci vyhradzuje právo objednávku nevybaviť.

1.9.         Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru, vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené v záväznej objednávke a ani v Obchodných podmienkach sa riadia ustanoveniami príslušných zákonov platných v SR, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

2. SPÔSOB DODANIA TOVARU:

2.1.         Dodanie Kuriérom cena dodania podľa cenníka kurier. firmy  

2.2.         Osobný odber v Ľubovci 64

3. PLATBA ZA TOVAR

3.1.         Dobierkou, platba pri preberaní tovaru kupujúcim.

3.2.         Bankovým Prevodom PLATBA JE MOŽNÁ AŽ PRI NÁKUPE TOVARU NAD 300 EURO !

3.3.         Pri osobnom odbere platba v hotovosti.

4. DODANIE TOVARU

4.1.         Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko) alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári. Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť tovar aj prostredníctvom spoločnosti LubCor s.r.o IČO: 53290011, DIČ: 2121327362, IČ DPH: SK2121327362, zapísanej v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, odd: Sro, vložka: 40977/P. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný prostredníctvom služieb tretích subjektov.

4.2.         V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poštovné podľa čiastky uvedenej v objednávke. 

4.3.         Kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Kupujúci je povinný prezrieť zásielku pri jej doručení a v prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, je povinný spísať s dopravcom reklamačný protokol a takúto zásielku neprevziať. Hneď ako kuriérska spoločnosť zásielku vráti, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

4.4.         Tovar bude zákazníkovi – kupujúcemu doručený najneskôr do 3-5 dní od doručenia objednávky. V prípade, ak kupujúci zvolil ako spôsob doručenia prepravu kuriérom, môže byť tovar dodaný už nasledujúci deň. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

5. OBJEDNÁVKY

5.1.         Predávajúci ponúka zákazníkom možnosť nákupu priamo z ich domova, kde môžu nakupovať nonstop. Objednávať si zákazníci môžu jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu, či písomne na adrese predávajúceho. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

5.2.         Predávajúci sa zaväzuje, že zákazníkom bude dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

5.3.         Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v elektronickom objednávkovom formulári.

5.4.         Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. K platnému uzavretiu kúpnej zmluvy sa vyžaduje odsúhlasenie objednávky zo strany predávajúceho formou emailu – do procesu „spracovávaná“. Do okamihu tohto odsúhlasenia nie je objednávka pre predávajúceho záväzná. Za potvrdenie objednávky sa nepovažuje mail oznamujúci zaevidovanie objednávky v systéme.

6. OBJEDNÁVANIE TOVARU

6.1.         Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

6.2.         Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní všetky povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

6.3.         Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

6.4.         Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémové doručenie zásielky.

6.5.         Všetky v systéme zaevidované elektronické objednávky sú považované za návrh na uzatvorenie zmluvy a sú pre kupujúceho záväzné.

6.6.         Potvrdením elektronickej objednávky – do procesu „spracovávaná“ dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.7.         Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nebude ho možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

6.8.         Hodnota tovaru uvedená na potvrdenej objednávke je konečná.

6.9.         Pred konečným a záväzným potvrdením objednávky môže kupujúci celú objednávku a zadané údaje skontrolovať.

6.10.       Ak s podobou objednávky kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie.

6.11.       Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke automatický systém Predávajúceho bezodkladne zašle e-mail, v ktorom kupujúcemu potvrdí zaevidovanie objednávky.

6.12.       Do 3-5 pracovných dní od doručenia objednávky Predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke e-mail, v ktorom buď kupujúcemu výslovne potvrdí prijatie návrhu na uzavretie zmluvy a odovzdanie objednávky na ďalšie spracovanie, alebo kupujúcemu oznámi, že návrh na uzavretie zmluvy podľa objednávky nemožno prijať. Samotná kúpna zmluva je uzavretá doručením e-mailu zo strany Predávajúceho kupujúcemu, v ktorom Predávajúci kupujúcemu výslovne potvrdí prijatie návrhu na uzavretie zmluvy a odovzdanie objednávky na ďalšie spracovanie. Od tohto momentu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami.

6.13.     Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať objednávku v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladovej zásoby tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade zjavnej tlačovej chyby týkajúcej sa ceny alebo popisu tovaru v katalógu tovaru v elektronickom obchode.

6.14.     ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - Každú objednávku môže kupujúci do 14 dni zrušiť e-mailom . Treba uviesť meno, e-mail, číslo objednávky,  a popis/množstvo objednaného tovaru či služby.

7. CENY

7.1.         V internetovom obchode sú všetky ceny udávané ako maloobchodné, sú konečné a zahŕňajú DPH. Predávajúci je platca DPH. Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

7.2.         Vzhľadom na pohyb cien predávaného tovaru na trhu, predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny ponúkaného tovaru. Predávajúci má preto právo aktualizovať ceny bez predošlého upozornenia. Ceny uvedené v platnej objednávke sú pre túto konkrétnu objednávku platné až do jej vybavenia.

8. VRÁTENIE TOVARU

8.1.         Podľa Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (platný od 13.6.2014) má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar musia byť predávajúcemu doručené v tej istej lehote. V takomto prípade zašle kupujúci tovar na adresu predajne spoločnosti: LubCor s.r.o., Ľubovec 64,082 42 Prešov s dokladom o zaplatení.

8.2.         Vrátený tovar kupujúci nezasiela na dobierku!

8.3.         Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru budú peniaze do 14 dní poukázané na účet kupujúceho.

8.4.         Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť zabalený a nepoškodený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poštovné nebude účtované, avšak iba v prípade, že sa jedná o jeho prvú výmenu.

9. REKLAMÁCIA TOVARU

9.1.         Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným na sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

9.2.         Predávajúci akceptuje iba reklamácie toho tovaru, ktorý kupujúci zakúpil v jeho e-shope po preukázaní dokladu o zaplatení tovaru - resp. jeho kópie.

9.3.         Kupujúci vyplní reklamačný formulár a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry, svojimi kontaktnými údajmi a presným popisom závady na adresu predávajúceho:

LubCor s.r.o., Ľubovec 64, 082 42 Prešov

9.4.         Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.       Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zasielanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

10.2.       Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

10.3.       Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

10.4.       Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovávaním ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

10.5.       Akceptovaním týchto Obchodných podmienok v zmysle bodu 1.9. kupujúci vyjadruje súhlas s poskytovaním osobných údajov spoločnosti LubCor s.r.o., ktoré sú potrebné pri jej činnosti, a to najmä na činnosti uvedené v Obchodnom registri. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 

Obchodné podmienky boli spracované právnym zástupcom firmy. Sú rovnako ako celý obsah webu chránené autorským zákonom a autorsky podpísané.  Dňa 19.10.2020

Odstúpenie od zmluvy
Meno a priezvisko: *
Ulica a číslo domu: *
Mesto/obec: *
PSČ: *
Telefónne číslo:
E-mailová adresa: *
Týmto odstupujem od kúpnej zmluvy: *
Číslo objednávky/faktúry: *
Dátum objednávky: *
Dôvod odstúpenia (nepovinné):
Odstupujem od celej faktúry: *
Odstúpenie od časti faktúry- popíšte tovar a počet:
Sumu mi vráťte na č. bankového účtu (IBAN):
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Podmienky ochrany osobných údajov
Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
Opíšte text z obrázku: *
 
NDQyMmRk